DR. JOAN RODÉS
Fotografia: Àngel Font
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques, Pròleg

DR. JOAN RODÉS

Director General de l’Hospital Clínic de Barcelona