Srs. J. Mascaró, M. Rosa López i V. Villanúa
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. J. Mascaró, M. Rosa López i V. Villanúa

EL MIRADOR DE SANT JUST