Srs. Joan Vallalta i David Anfrons
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Vallalta i David Anfrons

EL XEREMELL