Srs. Joan Massana i Anna M. Pulido
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Massana i Anna M. Pulido

CAL PERE DEL MASET