Sr. Miquel Mas
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Miquel Mas

NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS