Sres. Bibi i Rosanna Huguet
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sres. Bibi i Rosanna Huguet

LA FONDA EMILIO