Sra. Maria Carme Bertrán
Fotografia: Àngel Font
TH, 2n VOLUM. Rey y alcaldes

Sra. Maria Carme Bertrán

EL CASTELL