Sres. Rosa Maria Navarro i Rosa Fuster
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sres. Rosa Maria Navarro i Rosa Fuster

CASA JACINTO