Josep Petit Vila i Víctor, Josep, Roser i Mei Petit Ferrer
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Josep Petit Vila i Víctor, Josep, Roser i Mei Petit Ferrer

Grup Gres Breda SA