Srs. Ramon Cuadras i Pilar Pareja
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Ramon Cuadras i Pilar Pareja

EL MIRALL