Srs. Albert Gressier i Laura Boter
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Albert Gressier i Laura Boter

EL SOT DEL MORER