Sr. MESTRE ARENZANA, ROBERTO
Sr. MESTRE ARENZANA, ROBERTO
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ROBERTO JAVIER MESTRE ARENZANA

INSTRUMENTOS TESTO

Text del 24/12/13 .

Llicenciat en Ciències Químiques, avui assumeix la gerència de la filial a Espanya i Portugal del grup Testo A.G., fabricant alemany líder en tecnologia de mesuratge, i sap que apostar per la millora contínua juntament amb una actitud positiva es tradueix en creixement. Creu que el Govern hauria de treballar per desenvolupar eines que ajudessin tant l’empresa com els treballadors des d’un punt de vista creatiu i no de la retallada si vol encertar amb les mesures per sortir de la crisi i implementar-ne d’altres que facilitin la creació d’ocupació.

Tecnologia de mesuratge tant fixa com portàtil

Instrumentos Testo és la filial a Espanya i Portugal del grup Testo A.G., fabricant alemany líder a escala mundial en la fabricació, distribució, comercialització i servei de tecnologia de mesuratge tant fixa com portàtil: analitzadors dels productes de la combustió, registradors de temperatura i humitat, analitzadors de fred, transmissors de punt de rosada, temperatura, pressió… Els àmbits d’aplicació dels nostres productes són molt diversos, i van des del sector de la calefacció-refrigeració-ventilació, la indústria i el medi ambient, la seguretat alimentària, la indústria farmacèutica, etc., passant pels laboratoris, els museus, els hospitals, els centres d’educació o la mateixa Administració pública, entre d’altres.

Oferta de serveis integrals des d’Espanya

Des d’Espanya, oferim un servei integral al client: comercialitzem, distribuïm, calibrem, prestem un assessorament postvenda i fem la posada en marxa dels nostres aparells a casa dels clients quan aquests ho requereixen. També oferim el nostre coneixement i les nostres demostracions per ajudar a entendre qualsevol dubte sobre el funcionament del nostre producte.

Quinze anys d’implicació en l’entitat

Em vaig llicenciar en Química i vaig gaudir estudiant aquesta especialitat; tanmateix, no volia treballar dins un laboratori sinó que, al contrari, tenia ganes d’obrir-me al mercat i poder aplicar els meus coneixements el més aviat possible. Així que, quan un professor de la universitat m’informà d’una oferta laboral a Testo, no m’ho vaig pensar dues vegades. El dia 1 de setembre de 1999 feia l’últim examen de la carrera, i el dia 2 ja vaig començar a treballar-hi. Fa 15 anys que formo part d’aquesta companyia, i hi he ocupat diferents càrrecs: vaig començar com a assistent del responsable de qualitat i de gasos, després vaig passar a ésser responsable de producte i, més endavant, responsable de mercat. Ara fa tres anys que en sóc gerent. Amb aquest càrrec he viscut plenament la crisi, que ha afectat la nostra entitat. En quatre anys, el volum de facturació de la companyia ha disminuït, com a conseqüència de la reducció de les inversions en les empreses, la incertesa en la evolució dels mercats i perquè petites i mitjanes empreses, clients nostres, han sofert reestructuracions importants i fins i tot el tancament.

Recuperació durant el 2013

Fins a l’arribada de l’actual davallada econòmica, l’empresa a Espanya, presidida pel senyor Burkart Knospe, havia experimentat un creixement constant. L’any 2012 va ser un any complicat i des de la central, no acostumada a aquesta situació, se’ns va ajudar i es van prendre decisions que van acabar en un benefici mínim. Com el 2013 no es presentava molt més positiu, per aquesta raó vam fer un control exhaustiu de les despeses i optimitzàrem el treball intern. Tanmateix, ens trobàrem amb un mercat més actiu amb la voluntat de millorar i on vam aconseguir nous i grans projectes que abans no rebíem. Per la necessitat en els mercats, els canvis i saber aprofitar les oportunitats, el 2013 va millorar el resultat de l’any anterior; potser és un indici que es comença a experimentar una recuperació.

Treballar en l’àmbit de la inspecció mediambiental i alimentària

Tot i que Testo està introduïda en molts mercats i en aplicacions molt diferents, el cert és que hem posat el màxim d’interès a treure al mercat instruments que han donat suport a l’aplicació d’una norma o reglamentació. Aquest punt de mira ens ha permès treballar en col·laboració amb l’Administració i molt estretament amb aquells que executen les lleis, de manera que hem aconseguit una posició de respecte, valor afegit i qualitat al mercat. Un exemple molt clar el tenim en tots aquells Organismes de Control que s’encarreguen de fer les inspeccions mediambientals en nom de l’Administració, o bé en aquells inspectors que promouen la mesura de la temperatura com un paràmetre necessari en el control de la APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en el Ámbito de la Seguridad Alimentaria). No ens oblidem de reglaments tan importants com el RITE (Reglamento de Intalaciones Térmicas en los Edificios), el RD 486/1997 per a la seguretat i salut dels treballadors, la transposició de la Directiva Europea 2010/31/UE en relació a la eficiència energètica, etc. Està clar que no és fàcil treballar sota norma, amb especificacions de vegades massa estrictes, però ho aconseguim. Això és bàsic per al desenvolupament del nostre negoci.

La importància d’un bon calibratge i una bona traçabilitat

El servei integral que oferim també inclou el calibratge dels nostres productes, per tal de donar la seguretat als nostres usuaris que la mesura que estan prenent és fiable. Tot procés inclou una mesura, una anàlisi, una presa de decisions i, finalment, una execució d’accions. Llavors, què passaria si no tinguéssim la certesa que la mesura que hem fet és fiable? Aquesta seguretat es pot comprendre millor amb alguns exemples. Mesurar els fums que surten per una xemeneia industrial i provar que no arriben al nivell de contaminació màxim permès demostra una disminució del risc contra la salut pública; comprovar la temperatura de productes alimentaris o del medicaments és comprovar-ne l’estat de conservació i de manteniment i, a partir d’aquí, decidir si poden ser productes de consum. D’altra banda, demostrar la traçabilitat d’una mesura és un dels punts crítics de la nostra tasca quan el resultat, a més, comporta una sanció o qualsevol altra acció legal.

Per oferir el millor assessorament, la nostra plantilla mai no deixa de formar-se

Amb l’objectiu d’oferir assessorament normatiu des del punt de vista tècnic o procedimental de la manera més acurada possible, els nostres treballadors mai no deixen de formar-se.

Un excés regulador

Tinguem en compte que els nostres clients tenen obligacions reglamentades, hi ha normatives que marquen el control que han de seguir les empreses en gairebé tots els àmbits de negoci; un excés regulador que fins i tot pot arribar a ofegar l’empresari. Per aquest motiu, el més idoni seria que l’Administració fes seure tots els implicats en un sector econòmic per tal de trobar solucions adients i consensuades. De totes maneres, val a dir que l’existència d’una llei no assegura per si mateixa el seu compliment: també cal que les administracions hi dediquin recursos.

Sobre el moment que travessen les relacions entre Catalunya i Espanya

Aquest moment que ens toca viure porta en si mateix un grau molt alt de responsabilitat però també una incertesa excessivament gran. L’Estat espanyol, així com també Catalunya, tenen sobre la taula un procés de molta transcendència a les nostres vides. Crec que gairebé tots busquem el diàleg carregat d’arguments, d’experiències i de solucions amb la intenció de trobar una nova formula, però per fer això és necessari la complicitat d’ambdues parts. Agrairia trobar un punt d’inflexió on el respecte, la predisposició, la voluntat i la serenitat per reaccionar fossin les bases del joc. El que ha de quedar molt clar és que s’ha de trobar una solució per a la societat, lliure de dubtes i sense cap influencia mediàtica.

Comprometre’s individualment dins la col·lectivitat per afrontar la crisi amb èxit

És molt clar que la situació actual ens obliga a canviar. Però, canviar què? El que faci falta. Cada empresa s’ha de conèixer-se a si mateixa i saber de quina manera es pot organitzar per tal d’aconseguir els seus objectius. Fàcil no ho és i es segur que s’hauran de fer molts sacrificis per part de totes les entitats individuals que la formen. L’actitud individual, amb el compromís inequívoc i obligatori de l’empresa, s’ha de comprometre a fer que totes les dificultats que ens envolten, a dins i a fora, es converteixin en valors positius del grup en pro del benefici col·lectiu.

Actitud, actitud i més actitud

És cert que potser les solucions que es donen per sortir de la crisi poden no agradar-nos o, fins i tot, podem estar-hi totalment en desacord. En aquest sentit, en un futur podrem lluitar per modificar-les, per tornar-les enrere; tanmateix, fins que això no passi, per a nosaltres la vida continua. Actitud, actitud i més actitud. Organitzar-nos més i millor, treballar els nostres punts forts, donar el servei que ens porta a l’èxit, amb la millor qualitat i amb el millor somriure, ser més creatius, treballar com un equip amb la tensió necessària per evolucionar, creure en el nostre projecte, i un llarg etcètera.

Si creus en tu mateix, les opcions d’èxit es multipliquen

Independentment de reformes laborals, pujades d’IRPF, canvis del tipus de l’IVA, caigudes del mercat, prima de risc, etc., el producte Testo porta en si mateix el seu propi segell, el seu propi valor afegit. Hem de gaudir d’aquests valors i hem de saber transmetre’ls als mercats. Actitud positiva, coneixement, honestedat, rigor, confiança, servei; tots ells valors imprescindibles, però que costa de trobar, i que nosaltres estem decidits a potenciar. En realitat, tot es resumeix en un axioma: si creus en tu mateix, les opcions d’èxit es multipliquen.