Srs. Salvador i Karina Roig
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Salvador i Karina Roig

MIRADOR