Srs. Josep Maria Martín i Glòria Esteban
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Josep Maria Martín i Glòria Esteban

EL NOU-CENTS