Srs. Farré i Macià
Srs. Farré i Macià
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

SARA FARRÉ I MACIÀ, DAVID FARRÉ I MACIÀ

GIMNÀS BODYGYM

Texto del 24/11/2010

La regularitat, l’esforç, una actitud mental optimista i la perseverança són la veritable clau de tots els avenços i els èxits, tant a la vida com a l’esport.

Fer esport és tota una filosofia de vida que implica compromís i sacrifici. La constància i la capacitat de renúncia són essencials, perquè cal abstenir-se de consumir determinants aliments nocius, deixar de sortir de nit, portar una vida ordenada i sense excessos, etc.

La socialització és un dels grans factors que motiven l’adhesió a una entitat esportiva, i en part s’explica pel context actual d’una hipercomunicació tecnificada i llunyana, en què sovint ens trobem molt aïllats del nostre entorn proper.

Al nostre centre sempre treballem des de l’empatia i el vessant més lúdic i optimista; es tracta d’animar els associats a continuar i a millorar la seva pràctica esportiva.

Els germans Farré i Macià han aconseguit materialitzar les seves aspiracions esportives, metodològiques i empresarials a través de l’establiment esportiu familiar, BODYGYM, localitzat a la ciutat de Lleida. “Creiem que el contacte proper amb els clients i l’atenció continuada són fonamentals per garantir-los un bon equilibri entre el cos i la psique, cosa que, en definitiva, és l’objectiu primer i últim dels usuaris d’un gimnàs. D’aquí que ens agradi poder conversar tranquil·lament cada dia i conèixer de primera mà les heterogènies motivacions dels nostres clients, les seves problemàtiques personals, la seva evolució i les seves impressions. També ens sentim molt orgullosos de veure com es van formant grups socials en funció de les diverses afinitats dels nostres usuaris, i com aquests grups organitzen trobades i sopars independents dels que es plantegen com sortides de centre. La socialització és un dels grans factors que motiven l’adhesió a una entitat esportiva, i en part s’explica pel context actual d’una hipercomunicació tecnificada i llunyana, en què sovint ens trobem molt aïllats del nostre entorn proper. Nosaltres ens definim com un establiment on l’atenció individualitzada i el contacte personal són essencials, malgrat que en aquests moments ja comptem amb uns 250 abonats i que cada dia passen per les nostres instal·lacions al voltant de 70 persones. D’altra banda, el fet de treballar en una ciutat de les dimensions de Lleida ajuda a potenciar aquest tarannà personalitzat, perquè el ritme no es tan atrafegat com el d’una gran urbs com Barcelona. Tot i així, cada vegada més percebem el ritme accelerat, la impaciència que domina la societat actual. Per exemple, sovint ens trobem amb gent que desitja aconseguir els seus objectius immediatament i, en el cas de la pràctica esportiva, això pot tenir conseqüències molt negatives, com contractures, dolors musculars o lesions. De fet, la regularitat, l’esforç, una actitud mental optimista i la perseverança són la veritable clau de tots els avenços i èxits, tant a la vida com a l’esport.”

David Farré entrà a BODYGYM com a monitor el 2003 i, des del 2006, forma part de la societat, juntament amb tres socis més. “Sempre m’havia interessat el món de l’esport i, en concret, la pràctica i la forma de vida que comporta el culturisme. Vaig decidir formar-me en aquesta disciplina a fi de poder monitoritzar programes d’entrenament. El culturisme –qualsevol activitat física–, és molt més que un esport: és una filosofia de vida que implica compromís i capacitat de sacrifici per part del practicant. La constància i la renúncia són essencials, perquè cal sacrificar molt temps lliure i abstenir-se de consumir determinants aliments, deixar de sortir de nit, portar una vida ordenada i sense excessos, etc. L’esport dóna energia i reafirma la voluntat, per tant ens ajuda a aconseguir tot allò que ens proposem. Aquestes són les claus per anar assolint els objectius que un es va fixant. Per desgràcia, al nostre país encara manca molta cultura esportiva i sovint s’interpreta de manera errònia o parcial què significa ésser esportista.”

Posteriorment, es va implicar en el projecte Sara Farré, formada inicialment en l’àmbit de l’educació social. “Crec en l’esport com un mitjà per poder ajudar els altres. Aquest pressupòsit, del qual desitjava partir com a professional esportiva, condicionà que em fes càrrec de totes les pràctiques que es realitzen durant els matins, quan desenvolupem també activitats individualitzades i monitoritzades per a practicants grans, un col·lectiu amb el qual m’agrada especialment entrenar perquè és molt agraït i la seva elevada implicació possibilita que es produeixi de seguida una millora en la seva qualitat de vida. Es tracta, no només d’assessorar-los, controlar-los i dosificar-los l’activitat física, sinó sobretot de saber-los escoltar, d’empatitzar-hi per tal d’animar-los a què tinguin paciència i persisteixin. De mica en mica, ells mateixos podran comprovar la progressió positiva en detalls com poder vestir-se sense ajut; una més gran capacitat de moviments; menys dolors; millora de l’estat d’ànim; increment de l’autonomia personal, etc. Igualment, porto a terme la dinamització de les classes aeròbiques, unes sessions que tenen un públic preferentment femení i que comporten no només beneficis físics, pèrdua de pes i modelatge del cos, sinó també, i sobretot, una millora de l’estat anímic –gràcies a les endorfines que se segreguen durant la pràctica de l’activitat–, així com una augment de la coordinació i la memòria, perquè els exercicis es porten a terme dins el marc d’una coreografia que les practicants han d’anar aprenent successivament.”

Des de la incorporació de la seva germana, David Farré monitoritza i coordina “totes les activitats que es porten a terme durant les tardes. El públic acostuma a ser més jove i, en conseqüència, les prioritats són altres. Al nostre centre sempre treballem des de l’empatia i el vessant més lúdic i optimista; es tracta d’animar els clients a continuar i a millorar la seva pràctica esportiva. Tanmateix, sovint es fa evident que el compromís d’alguns usuaris, en especial dels més joves, és força lax i s’enganyen ells mateixos perquè no treballen ni s’impliquen prou per aconseguir les fites que s’han proposat. Aleshores, com a monitor cal saber escoltar el client i, sense renyar-lo mai, animar-lo a continuar i que es conscienciï del compromís i la responsabilitat individual que comporta qualsevol pràctica esportiva.”

Un cas apart i especial és el dels que acudeixen al gimnàs com a conseqüència d’un problema mèdic o emocional. “Hi ha persones que ens vénen derivades per un especialista sanitari. Les motivacions solen ser molt específiques, però també força fortes, per la qual cosa el grau de compromís i regularitat és elevat; és com si el seu cos els hagués enviat un missatge i ells l’haguessin escoltat ràpidament i rigorosament. A vegades, una situació de crisi personal desencadena l’interès i l’inici de l’activitat física. Pot esdevenir-se en la recerca de la pròpia identitat o per un reforçament de l’autoestima; en aquest segon supòsit és especialment important saber escoltar i llegir entre línies les veritables motivacions personals per empatitzar amb el client i ajudar-lo que es faci realitat la transformació que desitja dur a terme.”

Sara i David Farré tenen moltes expectatives de futur. “Volem seguir lluitant dia a dia pel nostre gimnàs i ampliar els nostres serveis en coneixements i experiències. Ja hem tingut la satisfacció de poder viatjar als Estats Units durant 4 anys seguits per conèixer la meca del nostre esport; això ens ha enriquit com a professionals i persones. Hem compartit vivències i il·lusions amb gent d’allà que aprecia i viu aquest esport com nosaltres i que ja és amiga nostra. Cada cop que hi anem, aprenem coses noves, que després plasmem a casa nostra, amb la nostra gent.”

Un futur que no s’explicaria sense “els nostres pares, Ramon i Neus, que han cregut en nosaltres i sempre ens han donat suport.”