Sr. Jaume Feliu i Hoyer
Sr. Jaume Feliu i Hoyer
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

JAUME FELIU I HOYER

ARQROMERTERÀPIA

Text del 09-12-2010

L’arqrometeràpia és la fusió en una única tècnica curativa dels següents tractaments naturistes: arquetips, cromoteràpia, magnetoteràpia i kinesiologia.

La nostra missió és recuperar l’equilibri perdut pel pacient a través de donar-li una actitud positiva i uns hàbits alimentaris correctes i mitjançant el reforç de l’ús de principis actius que no tinguin efectes secundaris.

Per tal de guarir el malalt, cal unir esforços i fer servir les tècniques farmacològiques o quirúrgiques de la medicina moderna i els nostres mètodes com a alternativa coadjuvant.

Voler millorar la nostra estètica comporta sovint també una millora positiva del nostre interior i un enfortiment de la psique.

Jaume Feliu i Hoyer s’inicià en l’àmbit de les teràpies alternatives per circumstàncies personals. “Quan tenia 30 anys, em van diagnosticar una poliartritis reumatoide. Amb aquell diagnòstic les expectatives eren força pessimistes i les alternatives terapèutiques de la medicina al·lopàtica únicament passaven pels tractaments farmacològics que podien pal·liar el patiment, però no pas l’avenç d’una patologia immobilitzant. Per aquesta raó, vaig començar a cercar altres alternatives terapèutiques i fou així com va néixer l’arqromerteràpia. En aquest sentit, jo mateix he estat un pacient tipus de les medicines alternatives per dos motius: primer, perquè em vaig adreçar a les teràpies naturistes quan la medicina consolidada no era capaç de donar una resposta idònia per al meu patiment, i, segon, perquè l’arqromerteràpia ha possibilitat atorgar-me una bona qualitat de vida, no pas guarir-me completament, cosa impossible en el cas d’una malaltia autoimmune com la meva.”

La paraula arqrometeràpia ja ens informa, de fet, del caràcter sincrètic i la bonhomia d’aquesta opció mèdica naturista. “El mot prové de la unió i fusió en una única paraula de la denominació de les següents tècniques de curació naturistes: la teràpia amb arquetips, la cromoteràpia, la magnetoteràpia i la kinesiologia. Els arquetips són les formes energètiques que té cadascuna de les parts del nostre cos físic, mental o espiritual. La cromoteràpia és la utilització dels colors amb finalitats terapèutiques; la magnetoteràpia, amb l’objectiu de tractar patologies osteomusculars, i especialment per alleugerir-ne els dolorosos simptomàtics, es basa en l’aplicació, a determinats punts del cos, d’imans que restableixen la circulació elèctrica natural del nostre organisme, i, finalment, la kinesiologia, que tracta els desequilibris del sistema musculoesquelètic. La suma i fusió de tot aquest seguit de tècniques ens permet poder tractar la globalitat de l’ésser humà en el seu triple vessant indissoluble de cos, ment i esperit, així com treballar de cara a la prevenció, que és el nostre gran objectiu. Utilitzem els arquetips i la kinesiologia com a sistema diagnòstic, per esbrinar les disfuncions o les malalties que pateix l’individu. També emprem els arquetips com a via d’aplicació de la cromoteràpia, en posar-los entre l’Arqromer, un aparell ideat per mi, i la pell del pacient en uns punts neurolinfàtics concrets del cos. No volem només guarir les persones, sinó intentar que l’alteració de l’equilibri entre els diversos components que ens conformen no es produeixi.”

Per a aquesta opció terapèutica, la malaltia és sinònim d’alteració de l’equilibri natural de l’ésser humà. “En el context actual de globalització i canvi climàtic, el nostre cos sofreix constantment agressions que el desequilibren i l’emmalalteixen. La missió dels professionals de l’arqromerteràpia és recuperar l’equilibri perdut pel pacient a través de donar-li una actitud i uns hàbits alimentaris correctes i mitjançant el reforç de l’ús de principis actius que no tinguin efectes secundaris. Per aquesta raó, les nostres teràpies són especialment adients per al tractament d’al·lèrgies alimentàries o aèries, malalties autoimmunes, com ara la psoriasi, el Pàrkinson, l’esclerosi, l’artritis, etc., i les relacionades amb l’aparell musculoesquelètic, amb tècniques diverses com ara el massatge o el quiromassatge. També ens encarreguem de tractar trastorns relacionats amb la psique i la ment com ara depressió, ansietat, hiperactivitat, etc.”

L’arqromerteràpia es presenta com una alternativa natural per a la cura de l’ésser humà. “Som conscients que les nostres teràpies no podem guarir de moment determinades patologies greus, com ara un càncer, però sí que podem alleugerir algunes molèsties relacionades amb la malaltia o amb el tractament que la medicina al·lopàtica, de teràpies molt més agressives que les nostres, fa servir, com ara els efectes secundaris de les sessions de quimioteràpia. En aquests casos extrems, doncs, cal unir esforços i fer servir les tècniques farmacològiques o quirúrgiques de la medicina moderna i els nostres mètodes com a alternativa coadjuvant. Qualsevol opció terapèutica és vàlida si parteix d’un fonament científic i ajuda a guarir el pacient o a fer-lo sentir millor. Sempre, però, hem de tenir en compte que els productes curatius de l’arqromerteràpia són innocus, és a dir, les fórmules i els components naturals que es recepten com a medicines no comporten cap efecte secundari ni contraindicació per al pacient, cosa que per desgràcia no es pot dir en el cas de molts principis actius convencionals. Alhora, la nostra alternativa mèdica intenta donar solució a l’arrel del problema i no pas simplement minvar el patiment del malalt. Per exemple, una pastilla pot calmar un mal de cap, però no n’evitarà que es torni a produir; les tècniques naturistes, sí. I el mateix podem dir també dels patiments osteopàtics.”

Fins al moment, el senyor Feliu ha desenvolupat un centenar de medicaments que actualment es vénen als centre d’arqromerteràpia i que, en un futur proper, es podran adquirir en establiments farmacèutics o en parafarmàcies. “Aquest elevat nombre de compostos és el resultat d’una intensa tasca de recerca en el camp de la medicina naturista. La meva activitat professional es divideix en l’atenció als pacients; en la formació generalista en arqromerteràpia per tal d’esdevenir-ne especialista, i en la preparació de personal sanitari per a la pràctica de tècniques concretes i molt específiques en l’àmbit de l’arqromerteràpia. Igualment, investigo i creo noves fórmules de base natural, així com recupero antigues preparacions herbals que el desenvolupament i la consolidació de la medicina al·lopàtica han fet oblidar. El resultat d’aquestes investigacions és després elaborat per tres laboratoris farmacèutics i comercialitzats a tots els centres on desenvolupen la seva tasca els arqromerterapeutes. Moltes de les fórmules naturals que preparem no són més que la combinació en la justa proporció d’herbes medicinals amb uns beneficis contrastats i sense cap mena d’efecte secundari; un exemple claríssim és el de la ingesta de julivert per tal de reduir els efectes de les indigestions.”

L’allargament de l’esperança de vida, la fredor i les naturals limitacions de la medicina al·lopàtica, sumats a la preocupació pel manteniment d’una bona salut i d’un bon aspecte físic durant el màxim de temps possible, expliquen l’increment de l’interès per les tècniques mèdiques naturistes. “La nostra expectativa de vida és més gran i desitgem envellir en les millors condicions internes i externes possibles; és un desig lògic i legítim que ens permetrà gaudir més de la vida i ser més profitosos per a la societat. Des de la concepció global que l’arqromerteràpia té dels éssers humans, l’estètica és gairebé part de l’ètica perquè som un tot indivisible. Voler millorar la nostra estètica comporta sovint també una millora positiva del nostre interior i un enfortiment de la psique.”