Sra. Sílvia Grabalosa i Caralt
Sra. Sílvia Grabalosa i Caralt
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

SÍLVIA GRABOLOSA I CARALT

EIX PREVENCIÓ

Text del 14-06-2013

Exemple ella mateixa de vocació emprenedora, la llicenciada en Química i tècnic en Prevenció de Riscos Laborals que encapçala aquest servei de prevenció de riscos laborals té molt clar que només un canvi profund de mentalitat col·lectiva, que aposti per una societat dinàmica, creativa i lluitadora, conduirà a superar la crisi. Com a model caldria seguir a les pimes del nostre país, que des de l’austeritat, l’esforç i l’ètica estan col·locant els productes catalans arreu del món.

De treballar com a químic a uns laboratoris a l’aventura emprenedora

Sóc llicenciada en Química i, quan cursava la carrera, recordo que em van impactar particularment les assignatures relacionades amb la prevenció de riscos laborals, en les que es tractava la higiene química, els contaminants, les mostres d’anàlisi i la seguretat al treball. Malgrat que els meus inicis professionals foren a uns laboratoris, tinc inquietuds i un esperit emprenedor que em van motivar a formar-me com a tècnic en Prevenció de Riscos Laborals i a crear una empresa centrada, precisament, en aquest servei. I és que, avui dia, pensar en un projecte vinculat amb la química és insostenible, i tampoc podria tornar-me a tancar a un laboratori realitzant anàlisis de qualitat. Haver iniciat aquesta aventura emprenedora ha estat la meva via per poder realitzar-me professionalment, una singladura que no hagués funcionat sense l’ajut moral i econòmic de la meva família, motor imprescindible per a qualsevol empresa.

Servei de prevenció de riscos laborals

Eix Prevenció va iniciar la seva activitat entre finals de l’any 2005 i principis del 2006, amb l’objectiu primordial d’assessorar les empreses sobre la seguretat, la salut i la formació dels treballadors i els plans d’emergència i coordinació d’activitats necessàries. Per al bon compliment obligatori d’aquestes funcions, sempre tinc present la Llei de Prevenció de Riscos Laborals del 1995, a banda de les ampliacions i els requisits que es demanen; igualment, cal estar acreditat per la Generalitat de Catalunya. Com que ens sol·liciten la contractació d’un tècnic per a cada especialitat en diferents disciplines (higiene, seguretat i ergonomia, psicosociologia i vigilància de la salut), aquest fet demostra la qualitat i l’eficiència que han d’assolir els nostres serveis.

Diferents modalitats de prevenció de riscos segons les necessitats de cada empresa

A empreses petites, de fins a 10 treballadors, existeix la possibilitat que, si compleixen unes determinades condicions, puguin gestionar-se elles mateixes el tema de la prevenció de riscos laborals. Les empreses amb un nombre important de treballadors, en canvi, és recomanable que disposin de tècnics superiors en prevenció de riscos laborals. Tanmateix, hi ha una altra opció possible, que és la que de fet utilitzen la majoria de les empreses que assessorem: la contractació dels nostres serveis de manera externa. Aquesta modalitat implica una gran responsabilitat per a nosaltres, ja que assumim una part important de la càrrega legal i humana de vetllar per la seguretat dels treballadors d’una companyia.

Qualsevol negoci té la obligació de garantir la seguretat laboral dels seus empleats

Les empreses per a les quals treballem provenen del sector industrial i agrari i de l’àmbit dels serveis; assessorem perruqueries, hotels, balnearis, restaurants, botigues, empreses vinculades a l’educació social i de la construcció –que ha disminuït considerablement amb la crisi–, lampistes, fusters i, fins i tot, escura-xemeneies. No hem d’oblidar que qualsevol negoci té la obligació de complir una prevenció de riscos laborals.

Els empresaris realitzen més ajustos que mai

Quan vaig iniciar l’activitat d’Eix Prevenció, no disposava de cap client, ja que abans necessitava tenir-ho tot ben formalitzat. Conforme he anat constituint una cartera de clients, he vist que bona part de la meva tasca diària rau a lluitar perquè l’empresa estigui en creixement actiu, malgrat les conseqüències negatives de la crisi. I és que els empresaris actualment realitzen més ajustos que mai, sovint estalviant-se els serveis de prevenció de riscos laborals com el nostre. D’altra banda, cobro unes quotes en funció de l’activitat de l’empresa i del nombre de treballadors. Si el client em notifica que ha reduït la plantilla, he de disminuir el preu de la quota, la qual cosa dificulta el creixement de la meva entitat i m’obliga a buscar altres recursos.

Honradesa i justícia

Els pilars bàsics de la nostra empresa, i que haurien de ser vàlids per a qualsevol altra activitat de serveis, són la honradesa i la justícia. En època de bonança, moltes empreses que es dedicaven a la prevenció de riscos laborals cobraven preus desorbitats en temes d’estudis o de formació. Nosaltres, en canvi, cobrem per les hores reals treballades amb una anàlisi prèvia, donant sempre informació de tot el que es pugui trobar fora de pressupost. Per tant, allò que oferim com a valor afegit és la nostra estricta ètica professional.

La crisi ha acabat amb pràctiques poc ètiques i professionals

A causa de la crisi, els serveis de prevenció en riscos laborals han incrementat els seus valors inherents de rigor, compromís, moralitat i responsabilitat social. Per aquest motiu, han desaparegut moltes empreses que no seguien aquesta filosofia ni oferien qualitat garantida, les quals, a més, solien cobrar preus qüestionables a canvi d’uns serveis poc professionals.

Com formar correctament els empleats

En moltes empreses, els treballadors no se senten motivats per ampliar els seus coneixements. En aquest sentit, l’empresari té un paper molt important perquè és ell qui ha de fomentar la formació, i això només s’aconsegueix instaurant un canvi de mentalitat a tota la jerarquia empresarial. Pensem que, malauradament, moltes vegades les primeres que mostren despreocupació per la formació dels seus empleats són les mateixes cúpules directives, que reben bonificacions de la Seguretat Social per tal de gastar-les en formació i que simplement es limiten a fer llegir als seus treballadors un dossier.

Una inversió de futur per a Catalunya i per a les seves empreses

En realitat, els empresaris haurien d’entendre que la prevenció de riscos laborals no és pas una despesa, sinó una inversió de futur. La lògica i l’experiència dicten que, quan es vetlla per les bones condicions de treball, es disminueixen els accidents i les malalties professionals, la qual cosa augmenta el rendiment dels empleats i, en conseqüència, la productivitat global de les empreses.

Diferent incidència de la normativa de seguretat laboral segons els països europeus

Les normes en prevenció de riscos laborals a la Unió Europea funcionen de manera molt diferent segons els països; de fet, malgrat haver-hi un marc normatiu comú, fins i tot hi ha Estats en els quals la prevenció a les empreses no és obligatòria, per la senzilla raó que la seva cultura, formació i idiosincràsia ja té en compte aquesta mena de temes.

Les petites i mitjanes empreses pateixen amb especial incidència el desemparament dels bancs

La principal dificultat dels empresaris catalans és que no disposen de finançament perquè no hi ha diners ni liquiditat i tampoc reben ajudes institucionals; per tant, ni poden evolucionar ni innovar ni pensar en el creixement de l’empresa, una immobilitat que, a la llarga, pot portar al tancament. Aquest estat de coses ha comportat un estat de desànim generalitzat entre els emprenedors, especialment en l’àmbit de les pimes, les quals pateixen de forma molt més aguda el desemparament de les entitats financeres, i subsisteixen amb esforç dia a dia sense poder fer plans a llarg termini.

A favor d’un canvi profund de mentalitat col·lectiva

Parlar de solucions efectives no té sentit si abans no duen a terme un canvi en profunditat de mentalitat col·lectiva; avui hi ha molts pocs joves amb vocació emprenedora, senzillament perquè ser empresari no resulta atractiu, ja que implica molts sacrificis i molt poc reconeixement. I ara, en lloc de rebre incentius i bonificacions, l’empresariat pateix moltes dificultats per part de l’Administració. Mentre no s’incentivi l’esperit emprenedor, el treball i l’austeritat serà difícil trobar una sortida definitiva a la crisi.

En el tema sobiranista, guanyarà la ideologia per damunt del pragmatisme financer i econòmic

Bàsicament, treballo amb clients de la Catalunya central que tenen una ideologia diferent de les persones que provenen del Barcelonès i les zones perifèriques. Pertanyen, de fet, a la regió més catalanista del país: estan lligats a un fort sentiment nacional i no senten cap vincle afectiu ni cultural amb Espanya. Volen innovar i tenen ganes de lluitar pels productes que s’elaboren a Catalunya. Al meu parer, davant el dilema sobiranista guanyarà la ideologia per sobre del pragmatisme financer i econòmic, sobretot si Espanya continua comportant-se amb irresponsabilitat i negligència gestores i amb la falta de sensibilitat respecte al nostre fet diferencial que diàriament percebem.

Cal recuperar la producció i el consum propis

Dubto que el mercat tendeixi a ser especulatiu, al contrari; considero que tornarem a la valoració dels productes propis. Tinguem en compte que no té sentit produir a la Xina si a casa nostra es poden reestructurar els negocis, s’aconsegueix que no es malgasti tant i hi ha un increment de la producció, alenada per la necessària recuperació del consum. Lògicament, aquest context més benèvol podrà succeir només si hi ha un creixement d’empreses noves que disposin de finançament i d’idees que els permetin exportar i comercialitzar fora de les fronteres de Catalunya.