Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sr. Alfons Rodergas

Arts Gràfiques Rodergas