Andreu Puigfel
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Andreu Puigfel

Puigfel SA