Andreu Vila Baucells
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Andreu Vila Baucells

Vila Musach