Francesc Querol Alsina
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Francesc Querol Alsina

Capsulit Ibèrica SA