Antoni Subirà
Antoni Subirà
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sr. Antoni Subirà

Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme