Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Sr. Jaume Roser

Roser Construccions Metàl·liques