Carles Colomer
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Carles Colomer

Carles Colomer SA