Lluís Olivé
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Lluís Olivé

Olivé Química SA