Carles Muñoz i Vázquez
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Carles Muñoz i Vázquez

Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals