Berta Serrano i Andreu
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sra. Berta Serrano i Andreu

Mans Unides