Carlos Rosal Bertrand
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Carlos Rosal Bertrand

Federació Catalana de Golf