Carlos Viladomiu
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Carlos Viladomiu

La Industrial Sedera