SR. DIETER WUNDERLICH, SR. MANEL JIMÉNEZ MUÑOZ
SR. DIETER WUNDERLICH, SR. MANEL JIMÉNEZ MUÑOZ
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. DIETER WUNDERLICH, SR. MANEL JIMÉNEZ MUÑOZ

GRUPO B|BRAUN

Texto del 2004

Estar dins del camp dels serveis ens permet establir un grau de relació molt important amb el sector hospitalari i, al mateix temps, contribuir al desenvolupament de la medicina.

Al voltant del sector hospitalari hi ha una important xarxa d’empreses de productes i serveis destinats a cobrir les necessitats terapèutiques de la medicina i la cirurgia. Productes farmacèutics, aparells quirúrgics, equipaments i serveis diversos s’integren dins de l’oferta que el Grup B|Braun dóna als hospitals d’arreu del món. Amb seu central a Alemanya, aquest grup és líder al mercat europeu de subministres per a hospitals. A l’Estat espanyol compta amb dues plantes productives, una a Jaén i l’altra a Rubí. Més de 30.000 persones a tot el món fan possible l’activitat sanitària del Grup. Aquesta organització va arribar a l’Estat espanyol el 1955 amb l’empresa Material Clínico SA, avui B|Braun Medical SA, com a centre de producció de fil de catgut, i el 1963 va iniciar la distribució de productes en el sector hospitalari espanyol. A partir d’aquest moment l’organització espanyola va començar a desenvolupar altres solucions mèdiques destinades tant al mercat nacional com a l’internacional. Com indica Dieter Wunderlich, responsable global per a Espanya i Portugal de B|Braun, “el 1964 es van introduir a Espanya els primers productes per a l’hemodiàlisi. Les darreres dècades s’han iniciat nous programes de fabricació i comercialització per cobrir les necessitats terapèutiques de la medicina i la cirurgia hospitalària. Avui molts dels instruments quirúrgics i productes dels hospitals espanyols són de B.Braun, que brinda solucions en gairebé tots els moments de la vida terapèutica d’un pacient.”

Dieter Wunderlich esmenta les principals línies de producció de B|Braun, que cobreixen un ampli espectre: “Es fabriquen productes farmacèutics (amb solucions enterals i parenterals, per nutrició…), sutures i especialitats quirúrgiques per al tractament i tancament de ferides, productes per a cures clíniques (com xeringues, agulles, catèters, sondes, bosses d’orina, bombes d’infusió…), productes per a pacients ostomitzats, per a la cura i tractament de la pell, instrumental quirúrgic i pròtesis ortopèdiques. Una línia destacada és la que es denomina Vascular System, amb la fabricació de filtres, stents i pròtesis vasculars, entre d’altres. També es fan equipament per a UCI, aparells per a quiròfans, equipaments i productes per a nefrologia i hi ha una àrea de treball en la fabricació de productes de veterinària.”

A més, B|Braun fabrica per a altres laboratoris. El 1996 es va constituir B|Braun Surgical SA amb l’objectiu de concentrar a la planta de Rubí tota la fabricació de sutures per a Europa. Rubí és un dels centres més importants del Grup a tot el món, amb més de 1.200 persones treballant-hi: “A Rubí, tenim la planta industrial de fabricació de solucions parenterals i el Centre d’Excel·lència a nivell mundial per a la producció de sutures quirúrgiques. Té la gran responsabilitat d’investigar i desenvolupar nous productes. També s’encarrega de la coordinació de les activitats de garantia de qualitat, de la producció i de la definició de la política de màrqueting internacional. B.Braun ha descentralitzat totes les funcions d’una línia de productes, les sutures, i les ha encomanat a la planta espanyola perquè reconeix la capacitat, el nivell i la qualitat del treball que s’hi duu a terme. En sutures quirúrgiques, B.Braun és el tercer subministrador a escala mundial”, indica Dieter Wunderlich, qui també és el responsable de la Divisió de Sutures. “La sutura quirúrgica és la combinació d’un fil i d’una agulla. Al mercat es poden combinar fins a 8.000 referències d’aquests productes. B. Braun exporta el 80-85% de la fabricació de sutures. També en fabriquem per a veterinària i per a microcirugia.”

Les pròtesis són un altre producte de gran rellevància dins de l’organització. “Produïm tot tipus de pròtesis a més d’un robot que ajuda a implantar-les i dóna seguretat en la intervenció.”

Manuel Jiménez, director general de l’organització per a Espanya i Portugal, explica que “la logística és un aspecte bàsic de l’empresa i està unificada al centre de Rubí. Les comandes que es reben diàriament se subministren als clients de tota la península en un marge d’entre 24-48 hores màxim. El Centre Logístic de Surgical proporciona a tot el món les sutures i especialitats quirúrgiques. A l’Estat espanyol hi ha un aspecte negatiu que és la mala administració pressupostària de la sanitat pública a l’hora de realitzar els pagaments, que és incomprensible fora de les fronteres espanyoles.”

B|Braun és dels primers subministradors de sèrums del mercat europeu. “El sèrum és necessari en tots els hospitals. A Rubí hi ha una planta de producció de fluïdoteràpia que és la segona en volum de producció després de la que hi ha a Alemanya. Es fabriquen uns cent milions d’unitats l’any destinades al mercat europeu.”

Els darrers anys aquest gran grup empresarial ha passat de ser una organització productora a oferir a la societat serveis sanitaris diversos: “Estar dins del camp dels serveis ens permet establir un grau de relació molt important amb el sector hospitalari i, al mateix temps, contribuir al desenvolupament de la medicina. Aquest vessant ens permet anar més enllà de la fabricació.”

Han dibuixat una xarxa de clíniques de diàlisi gestionades per B.Braun “que presten un servei molt necessari a turistes amb necessitats de diàlisi.”

També han creat una consultoria de servei sanitaris, Diomedes, per assessorar hospitals. “Ajudem els centres en l’organització del quiròfan i en tot el procés hospitalari, des que el pacient entra a l’hospital fins que en surt. Dissenyem trajectòries clíniques que fan que els diferents equips mèdics del quiròfan discuteixin sobre les possibilitats de realitzar una intervenció fins consensuar una trajectòria clínica. Els equips de cirurgia s’han d’ajustar al tractament acordat. S’aconsegueixen millores qualitatives molt importants.”

Un altre servei és el Benchmark. “És un treball que permet comparar trajectòries d’hospitals espanyols i europeus. Uns triguen més a operar que altres, uns gasten més medicaments, fan altres proves diagnòstiques… Posem en comú la millor pràctica possible i es consensua un procediment que acostuma a ser el més eficient econòmicament i el de més qualitat per al pacient.”

En aquesta línia de serveis sanitaris, B.Braun marca amb làser els instruments que fabrica per obtenir una traçabilitat de l’aparell. Això els permet oferir un servei d’avaluació. Aquesta grup empresarial internacional ha fet una aportació rellevant al món de la ciència i de la medicina a través dels productes i serveis que ha desenvolupat. “El resultat final és fruit d’un procés on han intervingut molts professionals amb un treball conjunt amb el món universitari i altres centres investigadors. A Espanya, però, les possibilitats de col·laboració són difícils, sobretot per problemes burocràtics i d’estructura.”

L’esperit d’actuació de B|Braun queda resumit en el seu eslògan, ‘Compartint coneixements’, “pel contacte permanent amb el món hospitalari, mèdic, universitari… i l’esforç de fer camí dia a dia per millorar la qualitat de vida i la salut de la nostra societat.”