Domingo Goenaga
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Domingo Goenaga

BICC General