Sr. Ferran Fonseca Máñez et alia
Sr. Ferran Fonseca Máñez et alia
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

SR. FERRAN FONSECA MÁÑEZ

METGES DEL MÓN

Text del 2002

“Metges del Món és una ONG nascuda a França –o millor dit, al golf de Tonquín, al Vietnam, i amb personalitat jurídica francesa– de la mà de Bernard Kouchner l’any 1980, nou anys després que ell mateix creés Metges Sense Fronteres, de la qual Metges del Món n’és una escissió.”

Així és com el doc­tor Ferran Fonseca, actual pre­­sident de la junta directiva de l’organització a Catalunya, ens explica l’origen de l’entitat: “L’any 1988 l’ONG arriba a l’Estat espanyol, i queda cons­­tituïda legalment dos anys des­prés; a partir d’aleshores es creen les diferents seus territorials a les comunitats autònomes.”

No obstant això, a Catalunya les coses no han estat fàcils: “Després de molts intents, en què l’organització no acabava d’adquirir prou personalitat, es va constituir la nostra delegació a finals de l’any 2001 amb seu a Girona i oficina a Barcelona; ara portem divuit mesos treballant.”

Rosa Maria Mateu és periodista i voluntària a Metges del Món, on treballa com a vocal de comunicació i s’encarrega de coordinar totes les campanyes de solidaritat que es fan a Catalunya i en què participa l’entitat: “Estem molt interessats en tot allò que es fa pel Tercer i Quart Món des d’altres organismes, associacions i ONGD, perquè ens interessa donar suport a tot allò que tingui a veure amb la nostra tasca, a més de treballar en nous projectes que s’estan tirant endavant des de Metges del Món Catalunya.”

A l’Estat aquesta ONGD té ja gairebé tres mil persones associades i des de Catalunya es treballa per incrementar-ne la xifra: “La nostra política és que aquesta sigui una organització bàsicament de voluntariat; es tracta de convertir aquest voluntari en un expert, capacitar-lo per aquelles tasques que nosaltres ens hem compromès a fer.”

Enric Royo, politòleg i vocal de relacions institucionals a la junta catalana i de drets humans a l’espanyola, explica: “Treballo per donar a conèixer l’organització a totes les institucions i administracions públiques, ja sigui ajuntaments, diputacions o el mateix Govern.”

I afegeix: “M’agradaria també aclarir que encara que a Catalunya som molt joves i algú pugui pensar que ens manca experiència, el cert és que hi ha una massa social que ja treballava a Metges del Món abans que poguéssim obrir la seu territorial; de manera que l’experiència que tenim no és la d’aquests deu mesos, sinó la de fa uns deu o dotze anys, moment en què vam començar a treballar juntament amb els companys de tot l’Estat.”

El doctor Ferran Fonseca ens parla dels aspectes que diferencien Metges del Món d’altres ONG que treballen pel desenvolupament dels pobles: “Una de les coses que tenim com a norma és la independència política i qualsevol altre tipus d’afiliació. Amb això no vull dir que siguem escèptics des del punt de vista polític, però la no confessió política i religiosa és un punt que ens separa de moltes altres organitzacions no governamentals.”

A banda d’aquest fet, Ferran Fonseca ens parla d’un concepte tan important com és el de la ingerència humanitària: “Creiem que el dret que tenen molts països a considerar aspectes com a interns té un límit, i el límit és el patiment i el dolor de la gent. Nosaltres apostem perquè la ingerència humanitària s’arribi a produir amb independència del posicionament que tinguin els polítics o els governs.”

I continua donant-nos més detalls que ens poden ajudar a comprendre aquest fet diferencial de Metges del Món amb altres entitats: “Som del parer que no hem de quedar-nos indiferents davant de qualsevol aspecte de la barbàrie, de qualsevol atemptat que es produeixi en contra dels drets humans o que faci patir gratuïtament les poblacions. Donarem la mà a qualsevol grup, col·lectiu o comunitat que sol·liciti la nostra ajuda. No tolerem que el dolor, la misèria i el patiment siguin acceptats com a conseqüència irremeiable del funcionament dels Estats; per això, més enllà dels interessos dels països, reivindiquem el dret d’estar presents i de donar suport a la comunitat si està en alguna situació difícil. Pensem que és un dret de la població rebre aquesta assistència, i que nosaltres tenim el dret de practicar-la.”

Aquesta és una de les coses que aprendrà aquella persona que s’acosti a preguntar per la feina de Metges del Món; una feina que, malgrat el nom, no és estrictament sanitària: “La nostra visió de la salut no és només d’atenció sanitària, clínica, sinó que entenem la salut com un bé global, social, econòmic i polític; això és el que fa que treballin amb nosaltres professionals que no són necessàriament de l’entorn sanitari, però que creuen que poden aportar els seus coneixements fent-se voluntaris de la nostra organització.”

Es tracta, per exemple, d’incloure en totes les actuacions una perspectiva de gènere per saber analitzar i percebre les diferències entre homes i dones, i quines són les causes dels seus patiments en funció d’aquesta diferenciació: “Sempre que es tira endavant un projecte passa abans per la vocalia de gènere i la de drets humans, perquè aquests són dos aspectes que Metges del Món considera fonamentals i que no volem deixar de tenir en compte.”

Cal recordar que el lema de l’organització és el que demanem a Enric Royo que ens digui: “Lluitem contra totes les malalties, fins i tot la injustícia”, i el doctor Ferran torna a prendre la paraula: “Ens interessa la definició que diu que la salut és l’estat del benestar físic, psíquic i social; així doncs, entenem la salut com aquell dret que té una comunitat de gaudir d’aquesta situació de benestar. El problema és que hi ha una malaltia que és la causa de totes les altres: la pobresa. La sida no seria on és si la pobresa no arribés al 90% de la població mundial, i la majoria dels cinquanta milions de morts del Tercer Món no moririen de malalties absolutament superades en el Primer Món.”

L’accés a l’aigua potable és una altra de les preocupacions de Metges del Món: “I no parlem d’aigua només com a ús personal i higiènic, sinó també d’aigua per a l’agricultura, perquè amb aigua aconseguiríem acabar amb uns desequilibris dietètics que són la causa de l’esgarrifosa xifra de 50.000 nens que moren de fam cada dia al món.”

Metges del Món treballa a més perquè “aquesta denúncia no acabi fent veure a la població les desgràcies que hi ha al món, sinó com aquestes es poden acabar.”