Ferran M. Martínez
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Ferran M. Martínez

Magic l’Espresso