Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Sr. Francesc Xavier Solé

Uxmal