Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Srs. Joan Antoni, Joaquim i Albert Maspons

Finques Maspons