Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol