Rafael Jiménez de Parga Cabrera
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Rafael Jiménez de Parga Cabrera