Jaume Carbonell Carol
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Jaume Carbonell Carol

Comercial Industrial Casadesús SA