Francesc Moner
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Francesc Moner

Anxoves el Xillu