Rafael Domínguez
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Rafael Domínguez

Quimovil SA