Vicenç Mas i Josep Pont
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Vicenç Mas i Josep Pont

Greixos i Farines de Carn SA