Joan Abelló i Prat
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Joan Abelló i Prat

Reial Cercle Artístic de Barcelona