Julio Regalado González
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Julio Regalado González

FAVIBC – Federació d’Assoicacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya