Llorenç Pellisé Ortal, Miquel-Àngel Puig-Tàrrec i Fernando Teixidó Pont
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Llorenç Pellisé Ortal, Miquel-Àngel Puig-Tàrrec i Fernando Teixidó Pont

Reddis Unión Mutual