Joan Baptista Cornellà Morera
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Joan Baptista Cornellà Morera