Joan E. Rodés Parellada
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Joan E. Rodés Parellada