Joan Baucells Pujol
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Baucells Pujol

Pinsos Baucells SA