Pere Font Mas i Josep Font Gumfaus
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Pere Font Mas i Josep Font Gumfaus

Artesania El Boixet