Sr. Joan Celma Giménez
Sr. Joan Celma Giménez
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOAN CELMA GIMÉNEZ

ASSOCIACIÓ CATALANA DE GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS (ACGEP)

Text del 2002

L’esport és un factor cohesionador que pot intervenir en temes com la immigració, el treball o la convivència entre col·lectius culturalment diferents.

Practicar un esport o dur a terme algun tipus d’activitat física és cada vegada més habitual en la societat moderna. Si bé Catalunya ha estat vinculada des de fa anys al món de l’esport en diferents especialitats, la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona va revifar i impulsar el món esportiu, fet que s’ha traduït en un augment de l’activitat física entre la població. Aquesta re­alitat ha comportat també el sorgiment d’un sector profes­sional de l’esport i, per tant, d’organismes paral·lels com l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals. El president de l’As­sociació, Joan Celma, és gestor esportiu i un gran coneixedor d’aquest àmbit: “La gestió d’equipaments, de serveis municipals, d’entitats privades, de clubs, etc., s’ha professionalitzat de forma progressiva a causa de la complexitat que ha anat prenent aquest sector. Era necessària l’existència d’un professional de la gestió esportiva per poder gestionar equipaments i atorgar-los un nivell d’eficiència, tant pel que fa a l’esport com en altres aspectes, com ara l’econòmic o el de recursos humans. A finals dels anys 80 es va presentar el repte de mantenir totes les infraestructures esportives que s’havien construït, ja que ningú no n’havia previst els aspectes de gestió i manteniment quan era bàsic tenir-los en compte.”

L’Associació es crea el 1993 per intentar que aquest grau de professionalitat es mantingui “promovent la formació continuada, proporcionant informació sobre el sector i organitzant fòrums de debat, entre altres accions. Des de l’any 2000 organitzem el Congrés de Gestió Esportiva, que ha arribat a aplegar més de quatre-cents gestors de tot Espanya. A més, convoquem els premis Catalunya a la gestió –ja anem per la quarta edició–, que estan avalats per la Direcció General de l’Esport, la Diputació de Barcelona i altres entitats catalanes. També proporcionem assessorament telefònic gratuït als nostres associats en temes jurídics, fiscals, laborals i en temes de disseny de pàgines web.”

Un dels objectius principals de l’ACGEP és la formació continuada dels associats: “Tenim signats convenis i col·laboracions amb l’INEF (on es pot cursar un segon cicle d’especialització en gestió esportiva), i amb les universitats de Barcelona, Autònoma i Ramon Llull per a la realització de cursos i màsters de gestió esportiva. Els gestors han de tenir una formació en l’àmbit de l’esport que ha de complementar-se amb una formació específica en gestió. Hi ha molts esportistes de nivell que després de retirar-se del món de la competició s’han format per estar al capdavant d’una instal·lació esportiva. També tenim convenis amb empreses de serveis per donar assessorament jurídic als associats, i editem una revista que informa sobre les novetats del sector i els serveis de l’Associació.”

I és que la professionalització és essencial per a una bona organització i gestió de l’esport. A l’Associació hi ha representats gestors de l’àmbit públic i del privat: “Som dos-cents vuitanta gestors associats un 50% dels quals treballa en el sector públic i l’altre 50% en el privat. En el públic, hi ha persones que dirigeixen serveis municipals: instituts municipals d’esports, patronats d’ajuntaments, etc. En l’àmbit privat, trobem professionals que porten gimnasos o clubs que necessiten un gestor que organitzi el seu volum d’activitats. Cal tenir en compte que Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de practicants d’esport i en oferta esportiva. Representem gestors que estan tant dins de l’àmbit esportiu tradicional com en l’àmbit de l’esport de rehabilitació i de l’esport més d’espectacle. La responsabilitat d’aquests gestors és alta si tenim en compte que els pressupostos d’aquestes empreses i entitats poden arribar a ser milionaris i que impliquen milers de persones. A Catalunya un 60% de la població declara que practica o vol practicar algun esport i d’aquest, més del 20% ho fa en algun club o gimnàs.”

L’Associació aplega els gestors dels principals clubs esportius de Catalunya, exregidors d’Esports, arquitectes especialistes en la construcció esportiva, etc. El perfil del gestor ha de ser d’ampli espectre: “Cal que sigui una persona compromesa amb l’esport i que li agradi. Ha de conèixer l’àmbit dels recursos humans com a primer valor de l’organització i, a continuació, l’aspecte econòmic. Si treballa a l’Administració, n’haurà de conèixer les característiques a més dels temes relacionats amb la jurisprudència, el significat de l’esport, els seus valors, qüestions d’iden­titat, de sentiment… El gestor és un directiu que ha d’intentar liderar processos de transformació i donar respostes eficients. Ha d’interpretar el que demana la societat proposant-li nous productes, seccions, etc. Els productes esportius es modifiquen en qüestió de mesos, perquè la gent demana nous al·licients per al culte al cos i nous serveis esportius, noves màquines, ins­tal·lacions, dissenys agradables… El gestor ha d’estar atent al mercat i donar respostes. És bàsic que les instal·lacions estiguin al dia. També ha de procurar transmetre valors a l’esportista per intentar cohesionar una societat molt dispersa on les relacions socials han patit una gran davallada. L’esport és un factor cohesionador que pot intervenir fins i tot en temes com la immigració, el treball o la convivència entre col·lectius culturalment diferents.”

Així, els gestors han d’actuar davant de la realitat de l’esport, un sector que ha canviat molt en els darrers anys: “L’aparició de l’esport social –gent que practica l’esport per raons de salut, estètica, oci o interrelació– implica una nova dimensió d’aquest àmbit. Aquest esport conviu amb un altre de tipus federatiu, vinculat als clubs i de característiques més tradicionals. I finalment, destaca l’esport professional, destinat a una minoria, on preval l’aspecte econòmic amb una excessiva sobrevaloració dels esportistes.”

El mercat de treball dels gestors esportius és cada vegada més complex i en els propers anys continuarà creixent i diversificant-se. LACGEP desenvoluparà una labor social important en la defensa dels interessos d’aquest col·lectiu i en la incentivació de l’associat perquè actualitzi els seus coneixements i pugui gestionar millor les estructures esportives de què gaudim avui dia.