Joan Rovira Vilaró
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Rovira Vilaró

Consell Empresarial d’Osona